24098115

24.Δίκαιο και Δικαιοσύνη

Δίκαιο και Δικαιοσύνη          Η Ανθρώπινη Ηθική οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παγκοσμίου Νόμου για εναρμόνιση του ανθρώπου προς τον Σύμπαντα Κόσμο .       Οι αρχαίοι σοφοί  ονομάζουν «Δίκαιο» την θεϊκή κινητική δύναμη, που διαπερνά τα πάντα και γεννά τα πάντα. Στην ανθρώπινη κοινωνία “Η δικαιοσύνη πολιτικόν` η γαρ δίκη πολιτικής…