Αντίγραφο από Chakra

42.Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΒΙΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

  Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΒΙΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ   ” Yπάρχει μια Φυσική Πραγματικότητα. Αυτή η Φυσική Πραγματικότητα περνάει μέσα από την βιολογία του ανθρώπου και μετατρέπεται σε κάτι, που είναι Ύλη και Ενέργεια.      Ο Άνθρωπος ως ένας Βιοϋπολογιστής μετασχηματίζει αυτό που παίρνει από το Σύμπαν, μέσω των αισθήσεών του, μέσω της φυσιολογίας του, και το μετατρέπει…