50. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ στην Βυζαντινήν Κωνσταντινούπολην αποτελεί την Ευχαριστιακήν έκφραση του ανθρώπου προς το ΘΕΙΟΝ, με την θαυμαστήν Αρμονίαν Επιστημονικής Γνώσεως και Κάλλους στην μοναδική σύνθεση των πλέον πολύτιμων υλικών αγαθών και στην εμπνευσμένη ιερή απεικόνιση Θείων Μορφών της πολιούχου ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ και του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, με τα πανάρχαια…