48.Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΙ ΕΛΠΙΔΑ – ACTIVE FAITH AND HOPE

                                                      Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΙ ΕΛΠΙΔΑ – ACTIVE FAITH AND HOPE          Eπειδή παρατηρείται μια σοβαρή παρέκκλιση στο νοηματικό περιεχόμενο των λέξεων ΠΙΣΤΙΣ – ΕΛΠΙΣ, οφείλουμε,…