04. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ

   Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ                              ΠΛΑΤΩΝΟΣ  ” ΦΑΙΔΡΟΣ”       ” …θεσμός τε Αδραστείας όδε. ήτις αν ψυχή θεώ συνοπαδός γενομένη κατίδη τι των αληθών, μέχρι τε της ετέρας περιόδου είναι απήμονα, κάν αεί τούτο δὐνηται ποιείν, αεί αβλαβή είναι` όταν δε…