13. ΠΩΣ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΟΥ!

ΠΩΣ ο Άνθρωπος μπορεί να φθάσει στον ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΩΣΙΝ;;; ΠΩΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ χιλιετών εισάγει τον Άνθρωπο στην ΜΥΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ;;; Ήδη από την ΟΡΦΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ έχομε την Πνευματική Κλίμακα : ΚΑΘΑΡΣΙΣ – ΦΩΤΙΣΙΣ – ΘΕΩΣΙΣ ! Αυτή η Παράδοσις διατηρείται στην Ορθοδοξία με…