5.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ-Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

    ΠΛΑΤΩΝΟΣ  “ΦΑΙΔΡΟΣ”                                   Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ   “Ο έρως τω ερώντι και τω ερωμένω εκ θεών επιπέμπεται (…) ως επ’ ευτυχία τη μεγίστη παρά θεών η τοιαύτη μανία δίδοται ` η δε απόδειξίς…